• เครื่องเสียงไล่นก MEGA PRO เตรียมส่งให้ลูกค้าพร้อมติดตั้ง
  • ใช้ในสานามบิน
  • 2015 2015