• หนามกันนก Stainless Steel Spikes รุ่น extra wide เตรียมส่งลูกค้าพร้อมติดตั้ง