รีวิว วัด คลื่นความถี่ ไล่นก รุ่น Quad Blaster 4

  • รีวิว เครื่องไล่นก รุ่น QB-4 คลื่นความถี่ไล่นก
  • เป็นคลื่นความถี่ Ultrasonic ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยิน