• รีวิว การติดตั้ง หนามกันนก Stainless Steel Spikes รุ่น Extrawide โดย Bird-X Thailand