ประตูม่าน ตาข่ายกันนก

 

 

ประตูม่านตาข่ายกันนก
ประตูม่านตาข่ายกันนก
ตาข่ายกันนก
ตาข่ายกันนก
  • ประตูม่าน ตาข่ายกันนก ใช้ป้องกันนกที่ประตูแบบ เปิด-ปิด
  • ใช้ตาข่ายกันนกเกรดA ใช้ตาข่ายกันนกไนลอนเกรดA