ติดตั้ง ตาข่ายกันนก หนามกันนก ที่ IRPC (คลังน้ำมันอยุธยา)
ติดตั้ง ตาข่ายกันนก หนามกันนก ที่ IRPC (คลังน้ำมันอยุธยา)
  • ติดตั้ง ตาข่ายกันนก หนามกันนก ที่ IRPC (คลังน้ำมันอยุธยา)