ติดตั้ง ตาข่ายกันนก กลิ่นไล่นก ที่โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอุดมวิทยา)
ติดตั้ง ตาข่ายกันนก กลิ่นไล่นก ที่โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอุดมวิทยา)
  • ติดตั้ง ตาข่ายกันนก กลิ่นไล่นก ที่โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอุดมวิทยา)