เงื่อนไขการแบบขอใบเสนอราคาสินค้า

เมื่อเราได้รับข้อความนี้จากท่าน

ทางเราจะจัดทำใบเสนอราคาตามรายการที่ท่านขอมา

และเราจะส่งใบเสนอราคาสินค้าแบบสมบูรณ์ให้ท่านทางอีเมล์

ตามรายการสินค้าที่ท่านระบุมาในใบแสดงรายการนี้

หากมียอดเงินในใบแสดงรายการสินค้านี้

ท่านไม่ต้องโอนเงินหรือชำระเงินค่าบริการใดๆในใบแสดงรายการนี้

 

หากต้องการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านเซ็นอนุมัติในใบเสนอราคาที่เราจัดส่งให้ท่านทางอีเมล์

หรือ โทร. 081-624-2829 หรือแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อสินค้า Line id: @birdx

Bird-X Thailand ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้เราช่วยแก้ปัญหาเรื่องนกให้ท่าน

logo

*หมายเหตุ : ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปรับราคาจากผู้ผลิต โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

DBD-registered