» » วิธีไล่นกกันนกแบบผู้เชี่ยวชาญเรื่องนก

วิธีไล่นกกันนกแบบผู้เชี่ยวชาญเรื่องนก

วิธีที่จะไล่นก กันนกนั้น ก็มีหลากหลายวิธีให้เลือกใช้ เช่นการประดิษฐ์อุปกรณ์กันนกที่ทำขึ้นมาเอง โดยใช้วัสดุหรือสิ่งของที่หาเองได้ในบ้านมาประกอบกันเป็นอุปกรณ์กันนก อุปกรณ์กันนกที่ทำขึ้นมาเองเหล่านี้นั้นก็สามารถไล่นก กันนกได้เช่นกันในกรณีที่นกมีจำนวนน้อยสร้างปัญหาในพื้นที่น้อย เช่น ขอบระเบียงบ้านมีนกมาเกาะประมาณ 2-3 ตัว ซึ่งอาจจะสามารถแก้ปัญหาเองได้ แต่สำหรับบางพื้นที่บางสถาณที่ที่มีนกมาเกาะและมารบกวนเป็นจำนวนมากและสร้างความเสียหายในพื้นที่เป็นวงกว้างนั้นอาจจะต้องพึ่งอุปกรณ์กันนก อุปกรณ์ไล่นกแบบที่เป็นมาตรฐานและนิยมใช้กันทั่วโลก แต่อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งเพื่อให้อุปกรณ์นั้น ๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ้าต้องการไล่นก ป้องกันนกได้แบบถาวรต้องพึ่งพาอุปกรณ์กันนกเหล่านี้หลายๆชนิดประกอบรวมกันเป็นระบบ เราเรียกอุปกรณ์ที่มาประกอบกันเป็นระบบนี้ว่า “ระบบไล่นก” และ “ระบบป้องกันนก

[quads id=1] ดังนั้นก่อนที่จะทำการวางระบบและติดตั้งระบบไล่นก กันนก นั้น จำเป็นต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้องก่อนและทำการออกแบบระบบไล่นก ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใดที่จุดไหนบ้างและควรจะใช้อุปกรณ์กันนกไล่นกแบบไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่และชนิดของนก

ออกแบบระบบไล่นก คือ กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์กันนกได้ทั่วถึงได้ในพื้นที่นั้น ๆ เช่นสายไฟ เสาไฟฟ้าหน้าโรงงาน เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน สถาณที่สูงจุดที่เข้าถึงได้ยาก หรือจุดที่ไม่สามารถวางอุปกรณ์ที่จุดนั้นได้เนื่องจากเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆหรือพื้นที่แคบ เช่นโครงสร้างเหล็กเส้นจำนวนมาก เป็นต้น ดังนั้นระบบไล่นกหลักการทำงานคือเมื่อนกบินเข้ามาเกาะในพื้นที่นั้น ๆก่อนสักพักแล้วระบบไล่นกจึงจะทำงาน เพื่อไล่นกให้ออกไปจากพื้นที่ โดยที่ระบบไล่นกนี้จะทำซ้ำ ๆแบบนี้ไปตลอดเมื่อมีนกเข้ามาเกาะในพื้นที่

ออกแบบระบบกันนก คือ กรณีที่ไม่ให้นกบินผ่านหรือบินเข้ามาเกาะในพื้นที่นั้น ๆได้เลย แต่ด้วยความเคยชินของนกฝูงเดิมที่เคยบินเข้ามาในพื้นที่นั้น ๆ ในระยะแรกๆที่ติดตั้งระบบกันนกนั้นจะยังมีนกบินเข้ามาหรือมาเกาะในพื้นที่นั้น ๆอยู่เพราะเนื่องจากเป็นที่อยู่ของนกมานาน หรือที่พักของนกชั่วคราว ดังนั้น การทำงานของระบบกันนกนี้อาจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเพื่อให้นกรู้สึกว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะแก่การมาเกาะหรือมาอาศัยอยู่เนื่องจากมีการรบกวนด้วย คลื่นความถี่ คลื่นเสียงต่าง ๆของระบบกันนก

แต่สำหรับนกอพยพฝูงใหม่ๆที่มองหาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ เมื่อผ่านมาในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่หรือคลื่นเสียงรบกวน นกจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเมื่อบินผ่านและนกจะรู้สึกว่าพื้นที่บริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การพักพิงชั่วคราวหรือมาอาศัยอยู่แบบถาวร หรือบางกรณีนกอาจจะบินลงมาเกาะก่อนเพื่อมองหาที่อยู่ ที่ทำรังและสักพักก็จะบินหนีไปโดยไม่กลับมาอีก