ออกแบบระบบไล่นกเบื้องต้น ฟรี!!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  ชื่อของคุณ (โปรดระบุ)


  อีเมล์ของคุณ (โปรดระบุ)


  เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรติดต่อกลับ


  ที่อยู่/สถาณที่ตั้ง


  >>> เลือกชนิดของสัตว์ ที่สร้างปัญหาให้กับท่าน (เลือกได้มากว่า 1 ชนิด)

  : หรือสัตว์ชนิด อื่นๆ โปรดระบุ :

  : ปริมาณนก โดยประมาณ : ตัว


  >>> เลือกลักษณะของพื้นที่ (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)

  : หรือลักษณะพื้นที่ อื่นๆ โปรดระบุ :


  >>> เลือกจุดที่นกสร้างปัญหา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  : จุดอื่นๆ โปรดระบุ :


  ข้อความเพิ่มเติม


  แนบรูปภาพสถาณที่ที่ต้องการติดตั้งระบบไล่นก (jpg,png,pdf,gif)