ออกแบบระบบไล่นกเบื้องต้น ฟรี!!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ชื่อของคุณ (โปรดระบุ)


อีเมล์ของคุณ (โปรดระบุ)


เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรติดต่อกลับ


ที่อยู่/สถาณที่ตั้ง


>>> เลือกชนิดของสัตว์ ที่สร้างปัญหาให้กับท่าน (เลือกได้มากว่า 1 ชนิด)
: หรือสัตว์ชนิด อื่นๆ โปรดระบุ :

: ปริมาณนก โดยประมาณ : ตัว


>>> เลือกลักษณะของพื้นที่ (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)
: หรือลักษณะพื้นที่ อื่นๆ โปรดระบุ :


>>> เลือกจุดที่นกสร้างปัญหา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
: จุดอื่นๆ โปรดระบุ :


ข้อความเพิ่มเติม


แนบรูปภาพสถาณที่ที่ต้องการติดตั้งระบบไล่นก (jpg,png,pdf,gif)