ขั้นตอนการออกสำรวจพื้นที่ไล่นกป้องกันนกเพื่อออกแบบระบบ

ทางบริษัทจะส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญการเพื่อเข้าไปสำรวจสถาณที่ที่นกสร้างปัญหา เพื่อทำการวิเคราะห์แนะนำเบื้องต้นก่อน และวัดขนาดพื้นที่ สถาณที่ โครงสร้าง อาคาร และต้องขออนุญาตถ่ายภาพสถาณที่หรือบริเวณโดยรอบและโครงสร้างอาคารต่างๆที่นกสร้างปัญหา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นนำข้อมูลที่ได้นั้นกลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุและออกแบบระบบไล่นกป้องกันนกให้เหมาะสมกับสถาณที่แต่ละจุดเพราะแต่ละสถาณที่แต่ละจุดที่มีปัญหาเรื่องนกนั้น ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อประกอบกันเป็นระบบไล่นกป้องกันนกที่สมบูรณ์ เพื่อการป้องกันนกให้ดีที่สุด

สรุปขั้นตอนวิธีการดำเนินการไล่นก ป้องกันนก

โดยทางบริษัทจะส่งข้อมูลการออกแแบบระบบไล่นกป้องกันนกและผลที่คาดว่าจะได้ พร้อมงบประมาณ ให้อย่างละเอียด โดยจะส่งข้อสรุปทั้งหมดให้ท่านผ่านทาง อีเมล์ของท่านที่ใช้ติดต่อกับเรา

เพื่อให้ท่านเข้าใจและเกิดความมั่นใจในการลงทุนการติดตั้งอุปกรณ์ไล่นกและป้องกันนกในองค์กรณ์ของท่านให้คุ้มค่าและได้ผลมากที่สุด

แต่สำหรับเราแล้ว เรามั่นใจได้เลยว่า

เราไม่ได้ขายสินค้า แต่เรามาแก้ปัญหาเรื่องนกให้ท่าน อย่างจริงจัง

ทำไม ? ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าสำรวจพื้นที่

ซึ่งในการสำรวจพื้นที่นั้น บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการทำงานอยู่บ้างพอสมควร บริษัทจึงใคร่ขอท่านออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการดังกล่าว

อนึง บริษัททราบดีว่าท่านไม่ต้องการให้มีภาระใช้จ่ายเบื้องต้นก่อน

ดังนั้นทางบริษัทจึงมีนโยบายว่า หากมีการซื้อสินค้าจากท่านตามที่บริษัททำเสนอราคาให้ บริษัทก็ยินดีลดราคาค่าใช้จ่ายในการสำรวจนี้คืนให้กับท่านด้วย

กรณีหากท่านไม่สะดวกที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เรายินดี ให้ท่านส่งภาพถ่ายอาคาร สถาณที่ของท่านและพื้นที่ที่จะไล่นก ป้องกันนก ให้กับทางบริษัท เพื่อเราจะได้พิจารณาแนะนำวิธีการเบื้องต้นให้ท่านก่อน

เพื่อความเข้าใจและความมั่นใจของท่าน โดยส่งอีเมล์พร้อมภาพถ่ายมาให้เราพิจารณาออกแบบเบื้องต้นให้ท่านก่อนได้ หรือหากท่านไม่ทราบว่าจะส่งรายละเอียดลักษณะไหนให้เรา

ให้ท่านกรอกรายละเอียดของท่านตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่เรามีให้ โดยคลิ๊กที่แจ้งออกแบบระบบไล่นก

ออกแบบติดตั้งเครื่องไล่นก

ไล่นกพิราบ-ด้วยสมองคุ้มค่ากว่าได้ผลดีกว่า

ให้คำปรึกษาวิธีการไล่นก

ติดตั้งระบบไล่นกและป้องกันนก

coming soon!!!

จำหน่ายเครื่องไล่นกและอุปกรณ์ป้องกันนก

coming soon!!!

จำน่ายเครื่องไล่สัตว์และป้องกันสัตว์ ชนิดอื่นๆ

coming soon!!!

บริการหลังการขาย

coming soon!!!