» » ทำไม? ต้องใช้ วิธีไล่นกพิราบ ด้วย เครื่องไล่นกพิราบ เพื่อป้องกันไม่ให้นกกลับมาอีก

ทำไม? ต้องใช้ วิธีไล่นกพิราบ ด้วย เครื่องไล่นกพิราบ เพื่อป้องกันไม่ให้นกกลับมาอีก

ทำไม? ต้องใช้ วิธีไล่นกพิราบ ด้วย เครื่องไล่นกพิราบ เพื่อป้องกันไม่ให้นกกลับมาอีก
เท่าที่ทราบกันดีว่า นกพิราบนั้นมีความฉลาด เรียนรู้เร็วกว่านกชนิดอื่นๆทั่วไป เพราะฉะนั้นการที่จะไล่นกพิราบโดยไม่ทำร้ายนกและไม่ให้นกกลับมาอีกนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร โดยทั่วไปคนส่วนมากจะใช้วิธีการไล่นกพิราบโดยวิธีทางธรรมชาติ เช่น การไล่โดยใช้คนไล่ก็สามารถไล่นกได้ หรือการไล่โดยใช่เหยี่ยวไล่ก็สามารถไล่นกได้ แต่วิธีการไล่นกพิราบโดยวิธีทางธรรมชาติก็เป็นเพียงการไล่นกพิราบให้ออกไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ป้องกันนกกลับมาอีกเพียงแค่ไล่มันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น พออีกไม่นานนกพิราบฝูงใหม่ๆก็จะกลับมาอีก เมื่อไล่นกพิราบครั้งแรกๆก็ได้ผล แต่นานๆไปวิธีการไล่นกพิราบแบบธรรมชาติ ก็ไม่ได้ผลเพราะนกพิราบนั้นฉลาดและเกิดความเคยชิน เพราะถ้านกพิราบเกิดความเคยชินแล้ว วิธีการไล่นกพิราบแบบธรรมชาติก็จะไม่ได้ผล

นกพิราบกลัวอะไร
นกพิราบกลัวอะไร

ดังนั้น วิธีการไล่นกพิราบ ต้องรู้ธรรมชาติของนกพิราบก่อน ต้องรู้ว่านกพิราบกลัวอะไรกันแน่เพื่อที่จะไม่ให้นกพิราบนั้นกลับมาอีก ดั้งนั้นถ้าจะไล่นกให้ไม่กลับมาอีกจริงๆ วิธีการไล่นกพิราบต้องมีการออกแบบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่นกและป้องกันนกอย่างแท้จริงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้นกมาอาศัยอยู่ เช่น แหล่งอาหาร ที่อยู่ที่นกคิดว่าปลอดภัย ฯลฯ คือต้องปิดกั้นทุกช่องทางของนกพิราบไม่ให้เข้ามาอาศัยในพื้นที่หรือไม่ให้นกพิราบเข้ามาใกล้พื้นที่ได้เลย ไม่ไช่ว่าไล่ให้นกพิราบออกไปอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าได้ผลในระยะยาวแค่ไหนยิ่งทำให้นกพิราบนั้นเคยชินมากขึ้นและไม่กลัว เพราะฉะนั้นแล้วการไล่นกพิราบครั้งต่อไปก็จะยิ่งใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะนกเกิดความเคยชินและก็ต้องไล่นกพิราบฝูงอื่นๆต่อไปอีกเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะฉะนั้นแล้วทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะเราเน้นแก้ปัญหาระยะยาวให้ท่าน โดยทางบริษัทเราคือ Bird-X Thailand เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งธรรมชาติของนกพิราบ พฤติกรรมของนกพิราบ การอยู่อาศัยของนกพิราบ และปัจจัยอื่นๆที่ทำให้นกพิราบนั้นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของท่าน เราเชี่ยวชาญด้านไล่นก ป้องกันนกกลับมาอีกโดยทาง Bird-X Thailand มีประสบการณ์การไล่นกป้องกันนกยาวนานมากว่า 10 ปี เพราะฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานเราว่า

เราไม่ได้มาขายสินค้า แต่เราเน้นแก้ปัญหาให้ท่านอย่างตรงจุด คือ การป้องกันไม่ให้นกพิราบกลับมาอีก

โดยเราจะหาปัจจัยว่านกพิราบนั้นมาอยู่ในพิื้นที่ของท่านเพราะอะไร? เมื่อเราได้ข้อมูลและปัจจัยครบแล้ว เราก็จะทำการออกแบบระบบไล่นกพิราบและระบบป้องกันนกพิราบไม่กลับมาอีกด้วยเครื่องไล่นกพิราบ หรือ เครื่องมือไล่นก อุปกรณ์ป้องกันนก อื่นๆ มาประกอบกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอุปกรณ์ไล่นกที่ผลิตและคิดค้นจาก Bird-X มากว่า 50 ปี ถ้าท่านเจอปัญหานี้โทรปรึกษาเราก่อนได้ทันที เพราะเราคือทีม ไล่นก ป้องกันนก ที่ได้ผลดีที่สุด 02-719-1318-9 หรือติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่เบอร์ 087-568-5558 หรือ 081-624-2829